Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Протезирование

Несъемные протезы

Металлокерамическая коронка на базе оксида циркония;
Металлокерамическая коронка;
Металлокерамика на золоте;
Коронка на имплантанте фирмы ”SEMADOS”;
Безметалловая керамическая коронка – прессованная керамика;
Литые коронки;
фасеточные коронки;
Пластмассовые коронки;
Металлические коронки.

Съемные протезы:

Cъемная пластинка по системе: ”SR-IVOCAP”;
Эластичный,косметический съемный протез по системе”Valplast”;
Бюгельный протез;
Акриловый протез.

Улыбка вашеи мечты с Denta!

klinikadenta.lv